diklorometaan

 • Diklorometaan/metüleenkloriid

  Diklorometaan/metüleenkloriid

  ● Diklorometaan Orgaaniline ühend.
  ● Välimus ja omadused: värvitu läbipaistev vedelik ärritava eetrilõhnaga
  ● Keemiline valem: CH2Cl2
  ● CAS-i number: 75-09-2
  ● Lahustuvus: vees vähelahustuv, etanoolis ja eetris lahustuv.
  ● Tavalistes kasutustingimustes on see mittesüttiv madala keemistemperatuuriga lahusti.
  Kui selle auru kontsentratsioon kõrge temperatuuriga õhus muutub kõrgeks, kasutatakse seda sageli tuleohtliku petrooleetri, eetri jne asendamiseks.